35?!— Då blir det fan inte lätt

3535?!— Då blir det fan inte lätt

1976, limhäftad, 96 s, 5:-

Sexton berättelser framförda på ett rakt och lättfattligt språk som förmedlar känslor på ett ypperligt sätt. Många av värlfärdssamhällets skuggsidor behandlas t ex arbetslösheten, socialvården och de utsattas öde. Författaren är väl insatt i problematiken och identifierar sig så starkt att han måste ha många erfarenheter på området. En kortessä om klotter är i sin skarpögdhet och vitalitet ett utmärkt prov på hur rappt och piggt Dagrin verkligen kan skriva. Boken utgör ett gott exempel på vad som kallas Folkets Kultur.