Hit! Men inte längre!

hitmenFörfattares Bokmaskin 1978 limhäftad illustrerad 184 s 10:-

I denna antologi skildras de svartas motståndskamp i Australien för första gången ingående på svenska. I boken lyfts vi rakt in i den aktuella situationen och får en detaljerad rundmålning från de svartas ståndpunkt. Författaren, som bodde i Australien under slutet av 1960- och början av 1970-talet, påvisar hur proteströrelsen mot Vietnamkriget där och Black Power rörelsen i USA stimulerade Australiens svarta till förnyad resning. Aktuell statistik och förteckning över litteratur och tidskrifter på området ingår som bilaga.