Stora Fula Ordboken

stora2Stora Fula Ordboken. — försummade och förtalade ord framförda i full frihet

Carlssons 2013

Femte omarbetade och utökade upplagan
Inbunden 726 sidor.

Stora Fula Ordboken (SFO) vill med sina mer än 18 000 uppslagsord ge en så fullständig bild som möjligt av de rika och närmast oöverskådliga ämnena sex, snusk, kön och svordomar. Orden presenteras i full frihet, i en vildvuxen blandning av stort och smått, skämt och allvar, alltifrån fornnordiskan till nusvenskan.
Inga vare sig tids- eller rumsmässiga aspekter har lagts på det samlade utbudet, vilket innebär att där förekommer både ålderdomliga och utdöda ord och uttryck, samt här och där insmugna ord såväl från engelskan, franskan, tyskan, latinet som från våra nordiska grannländer. Naturligtvis finns där också både ”fina” och ”oskyldiga” ord i samlingen, oundgängliga inte minst då som uppslagsord i det sexlexikon som ingår i SFO och vars mål är att delvis fylla tomrummet efter den uppslagsbok i sex som saknas idag.
Den vanligen så strikta och torra formen för ordpresentation i ordböcker har lättats upp med vitaliserande citat, roliga historier och små miniessäer bl a en om djurens fascinerande sexliv och en om den fängslande historien bakom ordet snippa.

Sedan förra upplagan av Stora Fula Ordboken (Carlssons 2008) har det tillkommit över 3 000 uppslagsord. Ord hittade genom flitigt letande i skriftliga källor, men också många som muntligen meddelats mig av uppmärksamma läsare vilkas insatser har varit nödvändiga i detta enmansarbete som vid det här laget pågått i 30 år.

Jag älskar inte ”fula” ord som vissa, både beundrare och belackare, påstår. Jag älskar inte heller några ”fina” ord. Men jag älskar rättvisa och tycker att alla ord ska få komma till tals, oavsett vilken etikett vi människor väljer att sätta på dem. För vad man än tycker så finns orden där och går inte att bortse från. Vare sig vi anser dem för ”fula” eller ”fina” så ingår samtliga i den ordskatt som är en omistlig del i ett levande och fulltonigt språk.