Världen är skiti! Leve graffiti!

bok6Världen är skiti! Leve graffiti!

Dejavu 2010, 208s. 150:-

Graffitin från 1970-talets senare hälft dominerar. Men här finns också exempel på antik graffiti, främst från Pompeji och Rom. Här finns också medeltida runklotter, nya tidens figurristningar och fängelseklotter.

En jämförelse mellan nu och då visar på många traditionella drag hos graffitin. Därtill ger en historisk tillbakablick belägg för klottrets utbredning i tid och rum Graffitin är minst lika gammal som skriften. Det handlar om ett universellt fenomen med spridning i alla kulturer och länder.

Världen är skiti! Leve Graffiti! utkom första gången 1980 och var på sin tid den första graffitiboken i vårt land. Nu ges den ut på nytt i sitt ursprungliga ”hemmagjorda” skick. Mycket har förändrats under denna tidsperiod, men eftersom merparten av graffitin är traditionell är boken lika aktuell eller inaktuell idag som den var igår.