FULAORDBOKEN.SE

SÅ VAR  TREDJE ÅRET AV  ORDBOKENS NÄTUPPLAGA AVVERKAT.  LAGOM TILL TREÅRSJUBILEET, 1 APRIL 2021, NOTERADES
EN HALV MILJON BESÖKARE FRÅN 117 OLIKA LÄNDER.  HÄR FINNS INTE BARA STORA FOLKRIKA NATIONER, DÄR MAN KAN
FÖRVÄNTA SIG MÅNGA SVENSKTALANDE UTAN OCKSÅ  LÄNDER SOM  ANDORRA, JAMAICA OCH KAZAKSTAN DÄR
SVENSKTALANDE RIMLIGEN BORDE VARA SVÅRARE ATT HITTA.

FORTFARANDE EFTERLYSES FLER KOMMENTARER, RIS OCH ROS SAMT INSKICKADE ORD OCH UTTRYCK  OM OCH KRING ORDBOKEN. ALLT VÄLKOMNAS OCH  HUR NI VILL ATT ERA BIDRAG SKALL BEHANDLAS, ANONYMT ELLER ÖPPET, BESTÄMMER NI SJÄLVA.

HÖR AV ER!

BENGT G DAGRIN

BENGT@DAGRIN.SE

tel 0730352239

 

EN ORDBOK MED STAKE I !

WWW.FULAORDBOKEN.SE

Efter fem upplagor av Stora fula ordboken (SFO) utgivna mellan 1997 och 2013 är det nu premiär för nätupplagan. Den nu fritt tillgängliga upplagan uppges innehålla 20 000 ord, och dokumenterar därmed en ansenlig del av den svenska ordskatt som traditionella ordböcker nobbat.

Ordboken är, till skillnad från de flesta andra, ett enmansverk, och dessutom åstadkommet av någon som inte är professionell lexikolog eller språkvetare. Och när proffsen sviker måste rimligen amatörerna träda in, och äras den som äras bör: Dagrin har gjort en stor kulturgärning genom att dokumentera den del av det allra mest folkliga ordförrådet som andra ryggat för. Här återfinns en stor mängd exempel på talarnas metaforiska kreativitet, men också en hel del som hängt med länge i språket. Flera ’runda ord’ har tusentals år på nacken och bevisar därmed att det som kan avfärdas som ’vulgärt’ på intet sätt måste representera nymodigheter.”

(Mikael Parkvall: ”Snuskexpertens” ordbok en riktig kulturgärning. SvD:s Språkspalt 5 maj 2018)

Fula Ordboken, Sveriges mest ambitiösa ordbok med svordomar, runda ord, nedsättande slang m m, finns numera också fritt tillgänglig på nätet. En riktig ordskatt för den som vill tillskansa sig lite flera invektiv i vardagen.

Språkrådetbengt-dagrin-1000

Bengt G Dagrin

Född 1940, författare, föreläsare och maledictolog

Debuterade 1976 med en novell- och småprosasamling . Har sedan dess gett ut ytterligare ett femtontal böcker.

De senaste 35 åren har Dagrin forskat i och publicerat böcker om det som i dagligt tal kallas fula ord (maledicta).

I sitt författarskap har Dagrin specialiserat sig på udda, annorlunda och ofta outforskade ämnen och i recensioner och artiklar om och kring hans böcker nämns ofta ordet pionjärinsats.

Välkommen att logga in på Sveriges Radio och OM FULA ORD— SNEDTÄNKT MED KALLE LIND. Där samtalar Kalle och undertecknad fritt om och kring fula och fina ord. En timslång odyssé i sällskap med språkliga sällsamheter.

FYRTIO ÅR MED FRIA OCH FULA ORD