FULAORDBOKEN.SE

Den 1 april 2023 firar fulaordboken.se fem  års jubileum och lagom till det jubileet förväntas besöksantalet passera 800 000. Det stimulerar till fortsatt arbete med att förnya och förbättra ordboken.

Men för att lyckas med det behöver jag din hjälp och välkomnar ros och ris samt nya ord och uttryck. Du väljer själv om du vill uppträda anonymt eller under namn. Tacksam om du vill uppge kön och ålder på dig själv  och om möjligt var du hittat bidraget och vem upphovsmannen är.  Finns det citat kring ordet eller någon liten historia kring det så stärker det dokumentationen. 

Hör av dig!

Bengt Dagrin

bengt@bengt.se

Tel 0730352239


VILL DU HITTA/ALLT OM FITTA/ TA OCH TITTA I FULAORDBOKEN.SE


EN ORDBOK MED STAKE I !

WWW.FULAORDBOKEN.SE

Den femte upplagan av Stora fula ordboken (2013) firar tioårsjubileum. Den annonseras och säljs fortfarande och kan köpas både i den traditionella bokhandeln och hos nätbokhandlarna.

Ordboken är, till skillnad från de flesta andra, ett enmansverk, och dessutom åstadkommet av någon som inte är professionell lexikolog eller språkvetare. Och när proffsen sviker måste rimligen amatörerna träda in, och äras den som äras bör: Dagrin har gjort en stor kulturgärning genom att dokumentera den del av det allra mest folkliga ordförrådet som andra ryggat för. Här återfinns en stor mängd exempel på talarnas metaforiska kreativitet, men också en hel del som hängt med länge i språket. Flera ’runda ord’ har tusentals år på nacken och bevisar därmed att det som kan avfärdas som ’vulgärt’ på intet sätt måste representera nymodigheter.”

(Mikael Parkvall: ”Snuskexpertens” ordbok en riktig kulturgärning. SvD:s Språkspalt 5 maj 2018)

Fula Ordboken, Sveriges mest ambitiösa ordbok med svordomar, runda ord, nedsättande slang m m, finns numera också fritt tillgänglig på nätet. En riktig ordskatt för den som vill tillskansa sig lite flera invektiv i vardagen.

Språkrådet

Bengt G Dagrin

Född 1940, författare, föreläsare och maledictolog

Debuterade 1976 med en novell- och småprosasamling . Har sedan dess gett ut ytterligare ett femtontal böcker.

De senaste 35 åren har Dagrin forskat i och publicerat böcker om det som i dagligt tal kallas fula ord (maledicta).

I sitt författarskap har Dagrin specialiserat sig på udda, annorlunda och ofta outforskade ämnen och i recensioner och artiklar om och kring hans böcker nämns ofta ordet pionjärinsats.

Välkommen att logga in på Sveriges Radio och OM FULA ORD— SNEDTÄNKT MED KALLE LIND. Där samtalar Kalle och undertecknad fritt om och kring fula och fina ord. En timslång odyssé i sällskap med språkliga sällsamheter.

FYRTIO ÅR MED FRIA OCH FULA ORD