Om mig och mitt

Bengt G Dagrin Författare/ Maledictolog

Bengt Gösta Dagrin, född 27 april 1940 i Örebro, är författare och maledictolog. Debuten skedde 1976 med novell- och småprosasamlingen ”35?! Då blir det fan inte lätt! ” utgiven på Författares Bokmaskin, ett förlag där författaren själv gör hela arbetet med boken utom själva tryckningen. Under 1980-talet satt Dagrin i Bokmaskinens styrelse samt förestod Ordbokhandeln, där författarna bl a hade möjlighet att sälja sina restupplagor.

Dagrin tog realexamen 1956 vid Karolinska läroverket i Örebro samt gick tre år på latinlinjen vid samma läroverk. Det sista året fram till studenten 1960 studerade han per korrespondens.

Vistelser i Australien och på Nya Zeeland under 1960- och 1970-talen resulterade bl a i böcker om urbefolkningarna i dessa länder. Sedan mitten av 1970-talet har Dagrin vid sidan av författandet arbetat deltid som tunneltågförare i Stockholm och från pensioneringen 2003 och flytten till Ystad , har skrivandet skett på heltid.

Under de gångna trettio åren har Dagrin forskat i maledictologi, det som dagligt tal kallas ”fula ord”, vilket resulterat i först två upplagor av Fula Ordboken (Wahlströms förlag) och sedan fem upplagor av Stora fula ordboken (Carlsson Bokförlag) .

I slutet av 1980-talet arbetade Dagrin ett par år som översättare från engelskan av bl a spänningslitteratur för Wahlströms förlag.

Dagrin har i sitt författarskap specialiserat sig på tidigare outforskade ämnen och i recensioner och artiklar (se t ex Skånskan 11 december 2008 och 25 juli 2009) nämns ofta ordet pionjärinsats.

MILSTOLPAR

 • född 1940 i Örebro
 • bosatt i Stockholm 1960—1966; 1972—2003.
 • bosatt i Melbourne 1966—1967 och i Sydney 1971—1972.
 • div arbetare 1961—1976.
 • tunneltågförare 1976—2003.
 • Pensionär 2003.

UTGIVNING I URVAL

 • 35?!— Då blir det fan inte lätt. Novell- och småprosasamling (1976).
 • Hit! Men inte längre! Australiens urbefolkning och deras frihetskamp (1978).
 • Världen är skiti! Leve graffiti! Klottrets historia med stor exempelsamling (1980).
 • Kakamoja. Satirer och nonsensvers från 17— och 1800-talen (1983).
 • Mellan två världar! Texter av maorier i Aotearoa (Nya Zeeland) (1982).
 • Fula ordboken. 2 upplagor 1985—1987. Om ord som kallas fula.
 • Oordboken (1989) Mer om ord som kallas fula.
 • Den ljuva döden — om döden i orgasmögonblicket (1994).
 • Stora fula ordboken. Fem upplagor 1997— 2013. Ännu mer om ord som kallas fula.

Dagrin är även en flitig och uppskattad föreläsare.

Planerar en nätupplaga fulaordboken.se med beräknad publicering i början av 2018!