Länkar

www.folkmun.se   ”Är det  Svenska Akademien som bestämmer över det svenska språket eller är det du?”

www.slangopedia.se  ”Tycker du om slangord, sköna uttryck och talesätt? Då är det häri en sajt för dig.”

www.antikvariat.net här finns chansen att hitta flera av mina utsålda boktitlar.

www.carlssonbokforlag.se mitt förlag med 30 års utgivning av facklitteratur inom de flesta genrer.

www.fcsyd.se Författarcentrum Syd med författarförmedling för skribenter i södra Sverige.

www.forfattarforbundet.se där jag varit medlem sedan 1978.

www.libris.kb.se här kan du bl a se på vilka svenska bibliotek som mina böcker finns.

www.maledicta.org engelskspråkig världsomspännande tidskrift för ’dirty words’ utgiven av Reinhold Aman mellan 1977 och 2004.

www.google.com googla på Bengt Dagrin och du får en bra bild av mig och mina litterära eskapader.

www.snuskigaakademien.se där jag är en av 17 ledamöter som bedömer insända nyord från allmänheten inom området sex och kön.

www.stines.se min sambos hemsida med prov på hennes nyskapande och humoristiskt färgsprakande textilkonst.

www.hstrom.se där bl a textrådet och lyxpoeten Stefan Hammarén ger ut sin ordekvilibristiska och språkligt nydanande litteratur olik allt annat på svenska språket.

www.tidningenkulturen.se nättidning där författarna får mesta och sista ordet.

www.blaskan.nu djupdykningar, magplask och grundstötningar på webben.

www.bokmaskinen.se för det fria ordet sedan 1972. Där jag debuterade 1976.

www.wahlstroms.se förlaget som ensamt vågade satsa på Fula ordboken.

www.kultur.nu med adresser till det svenska kulturutbudet.

http://uu.diva-portal.org/smash/record.ist?searchld=1&pid=diva2:627738 Carita Holm: Masteruppsats om Sexuella runinskrifter